Hulpmiddelen voor Nop

Tot voor enkele jaren geleden kon men een beroep doen op de Gemeente voor een rolstoel, rollator of scootmobiel. Door veranderende wetgeving bekostigen burgers dat nu veelal zelf. Maar dit is niet voor iedereen weggelegd.

Aan de andere kant blijven familieleden na opname in een verpleeghuis of na overlijden van een familie lid met goede hulpmiddelen ‘zitten’, waarvan zij het zonde vinden om weg te gooien.

De een houdt het over, de ander kan het goed gebruiken.
Maar hoe vinden zij elkaar?

Hulpmiddelen voor Nop brengt vraag en aanbod samen!

Zie voor meer informatie de website www.hulpmiddelenvoornop.nl