Bekkenbodemtherapie

Ongewild urineverlies is een veelvoorkomend probleem. Wanneer de blaas niet meer goed functioneert, kan dat meerdere oorzaken hebben. De oorzaak kan de blaas zelf zijn, de bekkenbodemspieren, of de zenuwen die niet goed doorgeven wanneer de blaas vol of leeg is. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben last van een overactieve blaas, zowel mannen als vrouwen. Ongewild urineverlies komt echter vooral bij vrouwen voor.

We onderscheiden drie vormen van urine-incontinentie:

Stressincontinentie
Hierbij verliest de vrouw urine bij een drukverhogend moment zoals hoesten en/of niezen. Oorzaak is een zwakke bekkenbodem en slechte sfincterfunctie.

Aandrangincontinentie
Hierbij is er sprake van van een overprikkelde blaas waardoor er veelvuldig naar het toilet wordt gegaan. Oorzaken hiervoor kunnen zijn emoties of een blaasontsteking, maar ook alcohol, koffie of het gebruik van bepaalde medicijnen.

Een combinatie van bovenstaande vormen

Bij bekkenbodemproblemen is het belangrijk om goed te weten wat uw klachten zijn. De bekkentherapeut kijkt ook altijd naar uw lichaamshouding om te zien hoe uw bekkenbodemspieren zich gedragen tijdens uw dagelijkse bewegingen. Inwendig onderzoek is niet nodig. Wel zal de bekkentherapeut tijdens het onderzoek naar de bekkenbodemspieren kijken. De therapie bij stressincontinentie bestaat voornamelijk uit oefentherapie ter versterking van de bekkenbodemspieren. Bij aandrangincontinentie ligt het accent op de blaastraining; het weer baas worden over eigen blaas. Bij de laatste vorm van incontinentie wordt op kracht en controle getraind. Bij consequent oefenen verbeteren de klachten over het algemeen binnen drie maanden.